WINTER 2011-2012

Eindelijk na jaren weer een een winter voor een echte schaatsliefhebber. Ook dit jaar moest er eerst veel sneeuw worden geruimd, met behulp van een kraan werd alle sneeuw van de baan gehaald. Daaronder lag een prachtige, donkere, zwarte ijsplaat. Scholen hebben gebruikt gemaakt van onze uitnodiging om een schaatsmiddag te organiseren. Deze periode heeft 9 dagen geduurd en de ijsvereniging heeft deze dagen dan ook veel schaatsliefhebbers mogen ontvangen.

WINTER 2010-2011

In deze winter is veel sneeuw gevallen. Omdat het ijs niet dik genoeg was, kon de baan niet schoon worden gemaakt. Met een regeninstallatie vanaf de kant heeft men de baan nat gespoten, zodat ook de sneeuw smolt. Na veel arbeid en enkele dagen vorst kon er geschaatst worden. Het ijs was niet van een goede kwaliteit, maar De Langewei was wel de enige ijsbaan in de omgeving waar geschaatst kon worden. Het ijsplezier duurde 6 dagen.

ZOMER 2010

Ook in de zomer zit het bestuur en vrijwilligers van de ijsvereniging niet stil. Deze zomer is er groot onderhoud gedaan aan het terrein rondom de waterplas. Na ruim 20 jaar stonden de oevers op instorten. De oevers zijn afgegraven en glooiend gemaakt. Het terrein is geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Vervolgens is het clubgebouw geschilderd en de verlichting is gerepareerd. De ijsvereniging
De Langewei is weer volledig startklaar voor de winter. En sinds oktober is de ijsclub ook online.

WINTER 2009-2010

De winter 2009-2010 was voor Nederlandse begrippen behoorlijk koud, maar voor schaatsliefhebbers niet zo gunstig. Door de vele sneeuwval kon er weinig worden geschaatst. Het bestuur en vrijwilligers van de ijsbaan De Langewei hebben veel werk moeten verzetten om de baan in totaal 12 dagen te openen. Daarbij kwam dat door de sneeuwval de kwaliteit van het ijs niet optimaal was. Hierdoor konden er ook geen schoolfeesten worden georganiseerd. Het bestuur durfde het risico niet te nemen om grote groepen uit te nodigen.